Namninsamling 2021

Det ligger just nu (2021-01-07) två stycken motioner, Motion 2020/21:457 av Kerstin Lundgren (C) samt Motion 2020/21:1478 av Abraham Halef (S) och Ingela Nylund Watz (S), vilka båda syftar till att begränsa/förbjuda användandet av fyrverkerier i Sverige.

Båda dessa motioner ska beredas i Försvarsutskottet och presenteras för Riksdagen under våren 2021.

2020-12-31 startades en namninsamling, som överlämnades till Försvarsutskottets ordförande i februari 2021, för att visa vårt stöd för ovannämnda motioner.