Nio organisationer i öppet brev till försvarsutskottet: Ta frågan om fyrverkeriers skadeverkningar på allvar!Fyrverkerier orsakar varje år olyckor där människor och djur skadas fysiskt och psykiskt. Inte sällan blir dödsfall utgången när djur, både vilda och tama, drabbas. Fyrverkerier och smällare riskerar också att förvärra måendet för personer med krigsbakgrund, demens och psykisk ohälsa. De har dessutom en negativ inverkan på miljön och bidrar till föroreningar och nedskräpning. Vi vill därför uppmana riksdagens ledamöter att ta frågan på allvar och inte slentrianmässigt avslå motioner som yrkar på ett förbud för privatpersoner utan utbildning att använda fyrverkerier.


Varje år skrivs flera motioner i ämnet med liknande syfte: Att få till stånd ett nationellt förbud mot användning och försäljning av fyrverkerier till privatpersoner utan utbildning. Den senaste motionen, skriven av Ingela Nylund Watz (S), ska behandlas i försvarsutskottet i början av mars 2023. Hon skriver där:

”Felaktig och olovlig användning av fyrverkerier och smällare utgör idag ett stort problem runt om i Sverige och detta skapar allmän oro och otrygghet. Raketer används allt oftare helt felaktigt och utgör en stor fara. Fyrverkerier och smällare riktas till och med ibland direkt mot människor, kollektivtrafik, ambulans, polis och brandkår. De orsakar olyckor med personskador, förstörelse, bränder, nedskräpning och negativ miljöpåverkan. De medför dessutom ett stort lidande för många djur.”

Hittills har motioner av det här slaget rutinmässigt avstyrkts av försvarsutskottet med motiveringen att gällande lagstiftning är tillräcklig. Vi hävdar bestämt motsatsen. Man kan inte hävda att lagstiftningen är tillräcklig när olyckorna och skadeverkningarna bara fortsätter år efter år. Och det räcker inte med att hänvisa till personligt ansvar eller ”förutsätta” att polisen och kommunerna agerar inom ramen av gällande regelverk, det är en omöjlig uppgift att förhindra alla överträdelser. Lidandet för de drabbade är reellt och inte bara en kort period kring nyår. Både import och användandet av fyrverkerier året runt, ökar.

Medborgarna har gång på gång visat vad de vill; de är trötta på detta missbruk av fyrverkerier och kräver en lagändring. Nu är det dags att försvarsutskottets ledamöter lyssnar på opinionen och tar motionerna på allvar!

 

Rasmus Palmqvist, ordförande, Riksföreningen Stoppa fyrverkerier för privatpersoner i Sverige

Maria Lönn, generalsekreterare, Svenska Djurskyddsföreningen

Thomas Uneholt, ordförande, och Kees de Jong, VD, Svenska Kennelklubben

Camilla Bergvall, riksordförande, Djurens Rätt

Åsa Hagelstedt, generalsekreterare, Djurskyddet Sverige

Roger Petterson, generalsekreterare, World Animal Protection Sverige

Katarina Lingehag-Ekholm, ordförande, Compassion in World Farming Sverige

Eva Porat, förbundsordförande, Sveriges Kattklubbars Riksförbund - SVERAK

Peter Bergh, förbundsordförande, Brandmännens Riksförbund

 

Kontaktperson:

Rasmus Palmqvist, ordförande Riksföreningen Stoppa fyrverkerier för privatpersoner i Sverige
Telefon: 070-441 10 58
Mail: rasmus.palmqvist@telia.comNu stoppar vi fyrverkerier för privatpersoner

– Sveriges äldsta rikstäckande djurskyddsförening startar unikt samarbete med nystartad förening

Den 5 december inleder Svenska Djurskyddsföreningen, SDF, en kampanj tillsammans med Riksföreningen Stoppa Fyrverkerier för Privatpersoner i Sverige, RSFP. Fyrverkerier orsakar lidande och död för både tama och vilda djur. Fyrverkeripjäser innehåller dessutom miljöfarliga kemikalier och livsfarliga ämnen.

– Att det fortfarande är relativt fritt att använda fyrverkerier är för mig en gåta. Den kortsiktiga glädjen det ger några få måste vägas mot alla de konsekvenser fyrverkerier för med sig; lidande djur, traumatiserade människor och enorma mängder miljögifter i naturen, säger SDFs generalsekreterare Maria Lönn.

Hund-, katt- och hästägare har vittnat om svåra traumatiska upplevelser för sina djur. De höga ljuden kan orsaka allvarlig psykisk stress, fysiska skador och dödsfall. Lantbrukare har rapporterat att får, grisar, kor och hästar aborterat sina foster av rädsla för fyrverkerierna. Vilda djur som rävar, harar och rådjur kan fly i panik och springa ut på tunna isar eller bland trafik på motorvägar. Fåglar har observerats fly sina bon och flyga in i träd och hus. Den negativa effekten på djurs välfärd finns beskrivet i studier från bland annat Nederländerna och Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.

Med kampanjen Stoppa fyrverkerier för privatpersoner samlar vi in namnunderskrifter för att varje år uppvakta ansvariga politiker. På Instagramkontot ”stoppafyrverkerier” kommer en vittnesmålsberättelse om dagen delas i 365 dagar.

– Berättelserna stärker tesen om att det här inte bara är ett problem för hundar, det finns enormt många andra djur och även människor som mår mycket dåligt av fyrverkerier, säger RSFPs ordförande Rasmus Palmqvist och påpekar att man inte är ute efter ett totalförbud, utan bara för privatpersoner. 


Svenska Djurskyddsföreningen har arbetat med djurskyddsfrågor sedan 1875.
Riksföreningen Stoppa fyrverkerier för privatpersoner i Sverige startade som en Facebookgrupp för fem år sedan. Föreningsbildningen skedde våren 2022.

Det gemensamma målet är att verka för ett nationellt förbud för försäljning av fyrverkerier till privatpersoner, samt ett förbud för privatpersoner att använda fyrverkeriprodukter.
Följ kampanjen på: www.djurskydd.org och www.stoppafyrverkerier.nu

Kontaktpersoner:

Maria Lönn, generalsekreterare Svenska Djurskyddsföreningen
Telefon: 070-577 19 51
Mail: maria@djurskydd.org

Rasmus Palmqvist, ordförande Riksföreningen Stoppa fyrverkerier för Privatpersoner i Sverige
Telefon: 070-441 10 58
Mail: rasmus.palmqvist@telia.com