Skrivelse till kommuner

Här ligger en gedigen skrivelse att skicka till exempelvis kommunstyrelserna etcetera.
Tyvärr är det endast möjligt att ladda upp filen i pdf-format.
Den som vill ha filen i word-format istället (så att den går att redigera) ombeds att kontakta föreningen på
info@stoppafyrverkerier.nu