Öppet Brev till Försvarsutskottet mars 2023

Den 9 mars 2023 ska Försvarsutskottet bereda motion 2022/23:142 Nationellt förbud mot användning och försäljning av fyrverkerier.
Riksföreningen Stoppa Fyrverkerier för Privatpersoner i Sverige har, tillsammans med åtta andra organisationer, skrivit ett öppet brev till Försvarsutskottet. Samtliga ledamöter och suppleanter har fått brevet skickat direkt till sig, tillsammans med ett dokument där vi sammanställt några av alla de vittnesmål som vi mottagit till vårt pågående projekt, Projekt 365.
Det öppna brevet är dessutom skickat som pressmeddelande via TT.

Brevet i sin helhet kan läsas här nedan och både brevet samt dokumentet med vittnesmål kan laddas ned längst ner på sidan.

Öppet brev till försvarsutskottet:

Ta frågan om fyrverkeriers skadeverkningar på allvar!

Fyrverkerier orsakar varje år olyckor där människor och djur skadas fysiskt och psykiskt. Inte sällan blir dödsfall utgången när djur, både vilda och tama, drabbas. Fyrverkerier och smällare riskerar också att förvärra måendet för personer med krigsbakgrund, demens och psykisk ohälsa. De har dessutom en negativ inverkan på miljön och bidrar till föroreningar och nedskräpning. Vi vill därför uppmana riksdagens ledamöter att ta frågan på allvar och inte slentrianmässigt avslå motioner som yrkar på ett förbud för privatpersoner utan utbildning att använda fyrverkerier.

Varje år skrivs flera motioner i ämnet med liknande syfte: Att få till stånd ett nationellt förbud mot användning och försäljning av fyrverkerier till privatpersoner utan utbildning. Den senaste motionen, skriven av Ingela Nylund Watz (S), ska behandlas i försvarsutskottet i början av mars 2023. Hon skriver där:

Felaktig och olovlig användning av fyrverkerier och smällare utgör idag ett stort problem runt om i
Sverige och detta skapar allmän oro och otrygghet. Raketer används allt oftare helt felaktigt och
utgör en stor fara. Fyrverkerier och smällare riktas till och med ibland direkt mot människor,
kollektivtrafik, ambulans, polis och brandkår. De orsakar olyckor med personskador, förstörelse,
bränder, nedskräpning och negativ miljöpåverkan. De medför dessutom ett stort lidande för många
djur.

Hittills har motioner av det här slaget rutinmässigt avstyrkts av försvarsutskottet med motiveringen att gällande lagstiftning är tillräcklig. Vi hävdar bestämt motsatsen. Man kan inte hävda att lagstiftningen är tillräcklig när olyckorna och skadeverkningarna bara fortsätter år efter år. Och det räcker inte med att hänvisa till personligt ansvar eller ”förutsätta” att polisen och kommunerna agerar inom ramen av gällande regelverk, det är en omöjlig uppgift att förhindra alla överträdelser. Lidandet för de drabbade är reellt och inte bara en kort period kring nyår. Både import och
användandet av fyrverkerier året runt, ökar.

Medborgarna har gång på gång visat vad de vill; de är trötta på detta missbruk av fyrverkerier och kräver en lagändring. Nu är det dags att försvarsutskottets ledamöter lyssnar på opinionen och tar motionerna på allvar!


Rasmus Palmqvist, ordförande, Riksföreningen Stoppa fyrverkerier för privatpersoner i Sverige

Maria Lönn, generalsekreterare, Svenska Djurskyddsföreningen

Thomas Uneholt, ordförande, och Kees de Jong, VD, Svenska Kennelklubben

Camilla Bergvall, riksordförande, Djurens Rätt

Åsa Hagelstedt, generalsekreterare, Djurskyddet Sverige

Roger Petterson, generalsekreterare, World Animal Protection Sverige

Katarina Lingehag-Ekholm, ordförande, Compassion in World Farming Sverige

Eva Porat, förbundsordförande, Sveriges Kattklubbars Riksförbund - SVERAK

Peter Bergh, förbundsordförande, Brandmännens Riksförbund