KALLELSE TILL EXTRA ÅRSMÖTE 2023-11-27

Vid årsmötet 2023-09-17 röstades det enhälligt för styrelsens förslag till stadgeändring.
För att detta ska kunna träda i kraft så snart som möjligt kallar styrelsen härmed till extra årsmöte 2023-11-27.

Vid det extra årsmötet kommer
STADGEÄNDRING
att behandlas.

Alla medlemmar, och de som blir medlemmar senast 2023-10-28, hälsas mycket välkomna till det extra årsmötet för Riksföreningen Stoppa Fyrverkerier för Privatpersoner i Sverige (RSFP)!
Tid:
Måndag 2023-11-27, klockan 19.00.
Plats: Digitalt årsmöte på plattform som anpassas efter antal anmälda medlemmar.
Anmälan: Senast måndag 2023-11-20 till info@stoppafyrverkerier.nu (ange namn och e-postadress).
Medlemmar som anmäler sig senast 2023-11-20 kommer att tilldelas länk
till det digitala årsmötet senast söndag 2023-11-26.