KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2023-09-17

Alla medlemmar hälsas mycket välkomna till årsmötet 2023!
Röstberättigade är de som har blivit medlemmar senast 2023-08-18, övriga har närvaro- och yttranderätt.

Tid: Söndagen den 17 september klockan 18.00.

Plats: Digitalt årsmöte på plattform som anpassas efter antal anmälda medlemmar.

Anmälan: Senast söndag 2023-09-03 till info@stoppafyrverkerier.nu (med namn och epost-adress). Medlemmar som anmäler sig senast den 3 september kommer att tilldelas länk till det digitala årsmötet senast den 16 september.

Motioner: Eventuella motioner skall tillsändas styrelsen via e-post på info@stoppafyrverkerier.nu senast söndagen den 20 augusti 2023.

Valberedningen: Förslag till valberedningen lämnas, senast söndagen den 20 augusti 2023, till Cecilia Stridh (sammankallande), som nås via e-post ceciliasally@live.se.

Möteshandlingar: Samtliga årsmöteshandlingar kommer att finnas tillgängliga på hemsidan senast söndagen den 10 september 2023. 

Stadgar: Föreningens stadgar hittas på hemsidan: http://stoppafyrverkerier.nu/om-oss1/stadgar