Varför ska jag bli medlem?

Ju fler vi är som aktivt arbetar mot samma sak, desto större är vår chans att lyckas nå vårt mål - att göra det förbjudet för privatpersoner att använda fyrverkerier (och liknande pyroteknik) i Sverige.

Genom att bli medlem i Riksföreningen Stoppa Fyrverkerier för Privatpersoner i Sverige gör du ett aktivt val och ställer dig bakom föreningens mål.

Medlemsavgiften är 100 kronor per år.
Mer information om hur du blir medlem hittar du här.

Ingen kan göra allt, men alla kan göra något - tillsammans gör vi skillnad!

VaD ANVÄNDS MEDLEMSAVGIFTen TILL?

Att driva en förening kostar, tyvärr, pengar trots att styrelse och andra aktiva arbetar utan ersättning.
Det handlar om administrativa kostnader som hemsida, medlemsregister och ekonomiskt redovisningssystem, men även för att bekosta exempelvis annonskampanjer, utskick till kommuner, regioner och riksdag, samt sammankomster/demonstrationer och liknande.

På föreningens årsmöte beslutar föreningens medlemmar gemensamt om verksamhetsplanering, budget och dylikt, det vill säga vad föreningen ska göra och vad föreningens pengar ska användas till.

Föreningen finns till för att vi ska kunna samordna vårt motstånd mot fyrverkerier - det blir mycket mer effektivt än att alla agerar på egen hand.

Varför vill ni inte förbjuda alla fyrverkerier,
varför bara för privatpersoner?

Just denna fråga har diskuterats många gånger. Efter många diskussioner och funderingar kom vi fram till att "stoppa fyrverkerier för privatpersoner" är ett rimligt mål, ett mål som kan nås, något som är genomförbart.
Att förbjuda fyrverkerier (och liknande pyroteknik) helt och hållet är sannolikt ogenomförbart i dagsläget, inte minst på grund av de regler och lagar som gäller inom EU.

Varför vill ni inte förbjuda smällare?

Så kallade smällare är redan förbjudna för allmänheten, det har de varit sedan 2002.
I dagsläget krävs både utbildning och tillstånd från kommunen för att använda smällare.

Det smäller jättemycket där jag bor,
vad ska jag göra?

Det bästa du kan göra är att försöka dokumentera det inträffade (när det smäller, var det smäller, vilka som smäller etcetera) och polisanmäla det (ring polisen på telefon 114 14).
Om det är pågående och är en akut fara för dig eller någon annan så ringer du larmnumret 112.