ÖPPET BREV TILL FÖRSVARSUTSKOTTET, DECEMBER 2023

I mars 2023 skrev vi, tillsammans med åtta andra organisationer, ett öppet brev till Försvarsutskottet.Detta följde vi upp i december 2023, då vi skrev ett nytt öppet brev till Försvarsutskottet - denna gång var vi sexton organisationer som gick ihop. 

Ta del av det öppna brevet från mars 2023 här.

Det nya öppna brevet kan du nå via TT, här, eller läsa nedan.

16 organisationer i öppet brev till riksdagens försvarsutskott:
Nej, polisen och kommunerna har INTE tillräckligt bra förutsättningar!

Fyrverkerier orsakar varje år olyckor där människor och djur skadas fysiskt och psykiskt. Inte sällan blir dödsfall utgången när djur, både vilda och tama, drabbas. Fyrverkerier och smällare riskerar också att förvärra måendet för personer med krigsbakgrund, demens, hjärtproblem, psykisk ohälsa m m. De har dessutom en negativ inverkan på miljön och bidrar till föroreningar och nedskräpning. Under senare år har också fyrverkeriartiklar börjat användas som vapen mot polis, brandkår och ambulans liksom mot vanliga människor som råkat befinna sig på ”fel plats”. Användandet av dessa artiklar i samband med fotbollsmatcher (och i viss mån andra idrottsevenemang) har också gått helt överstyr vid flera tillfällen.


Under en lång rad år har det skrivits minst en (oftast fler) riksdagsmotion/er om fyrverkeriernas skadeverkningar och förslag till åtgärder av en eller flera riksdagsledamöter i några av riksdagens partier. Varje år har riksdagens försvarsutskott avfärdat dessa med att polisen och kommunerna har tillräckliga förutsättningar för att hantera det olagliga användandet av fyrverkerier.

I mars skrev försvarsutskottet så här i sitt ställningstagande till Ingela Nylund Watz (S) motion 2022/23:142 ”Nationellt förbud mot användning och försäljning av fyrverkerier”:

”Utskottet anser att det inom ramen för gällande lagstiftning redan i dag finns tillräckliga möjligheter att begränsa och ingripa i användandet av fyrverkerier för privatpersoner. Utskottet förutsätter sålunda att polisen och kommunerna agerar med de lagliga möjligheter som finns för att hantera eventuella problem.”


Undertecknade föreningar/organisationer/kommuner anser att försvarsutskottet har fel i det de skriver ovan! Det är lätt att konstatera detta genom att följa det som rapporteras om fyrverkerier i medierna under december och januari varje år sedan lång tid tillbaka (se det inledande stycket i fet stil ovan). Vidare är det lätt att konstatera att fyrverkeriartiklar på många platser används under flera veckor innan och efter nyår trots de regler i den lokala ordningsstadgan som finns i de flesta kommuner. Försäkringsbolaget IF har flera gånger under senare år genomfört en opinionsundersökning om allmänhetens inställning till fyrverkerier, och i den senaste framkom att hela 60 procent vill se ett förbud mot raketer på nyår.
Källa: https://via.tt.se/pressmeddelande/3290187/de-flesta-svenskar-vill-se-ett-forbud-mot-fyrverkerier-dju...https://via.tt.se/pressmeddelande/3290187/de-flesta-svenskar-vill-se-ett-forbud-mot-fyrverkerier-djuragare-mest-skeptiska?publisherId=391729

Vi är därför glada att konstatera att det i år finns två riksdagsmotioner om detta ämne:

* 2023/2024:1505 ”Tillståndsplikt för allt bruk av fyrverkerier” av Ingela Nylund Watz (S)

* 2023/2024:1143 ”Förbud för privatpersoners användning av fyrverkerier" av Boriana Åberg (M)


Undertecknade organisationer vill härmed ge vårt stora stöd till båda dessa motioner, framför allt den
 tillståndsplikt ”för allt bruk av fyrverkerier” som Ingela Nylund Watz föreslår och att ”utreda en höjning av straffet för användning av fyrverkerier utan tillstånd” som Boriana Åberg föreslår.


Lillemor Wodmar, ordförande, Svenska Djurskyddsföreningen

Rasmus Palmqvist, ordförande, Riksföreningen Stoppa Fyrverkerier för Privatpersoner i Sverige

Anders Cederberg, förbundsordförande, Brandmännens Riksförbund

Eleonor Fredler, förbundsordförande, Sveriges Veterinärförbund

Camilla Bergvall, riksordförande, Djurens Rätt

Roger Pettersson, generalsekreterare, World Animal Protection Sverige

Therése Lindgren, stiftare, Svenska Djurfonden

Christer Erixon, förbundsordförande och Peter Rimsby, tf generalsekr, Svenska Brukshundklubben

Kees de Jong, VD, Svenska Kennelklubben

Per Leander, generalsekreterare, Hundstallet

Eva Porat, förbundsordförande, Sveriges Kattklubbars Riksförbund – SVERAK

Eva Netterberg, ordförande, Ridskolornas RiksOrganisation

Per Jansson, styrelseordf och Helén Uddefors, VD, Swedish Warmblood Association

Christina Bucht, förbundsordf, och Jeanette Nyberg, förbundssekr, Western Riders Association of Sweden

Katarina Lingehag-Ekholm, ordförande, Compassion in World Farming Sverige

Patrik Flisbäck, ordförande, Djurhemsförbundet


Kontakter

Rasmus Palmqvist
Ordförande Riksföreningen Stoppa Fyrverkerier för Privatpersoner i Sverige

Tel:070-441 10 58
rasmus_palmqvist@outlook.com

Svenska Djurskyddsföreningen, kansli

Tel:087830368
info@djurskydd.org